top of page

ניתוח מעקף קיבה

rygb.jpg

ניתוח מעקף קיבה הנעשה בגישה לפרוסקופית הינו מהניתוחים הותיקים ביותר כטיפול בהשמנה חמורה או בהשמנת יתר חולנית. בניתוח זה מחלקים את הקיבה לשני חלקים לא זהים בגודלם. חלקה העליון של הקיבה הינו החלק הקטן מבין השניים ומכונה הכיס העליון. נפחו של הכיס העליון הינו כ 15-35 סמ"ק. בנוסף, מחלקים את המעי הדק במרחק משתנה מתחילתו ועומד על כ 150-200 ס"מ ממוצאו. מעי זה מושק על ידי המנתחים לכיס העליון ובכך עיקר הקיבה נעקפת.

bottom of page