top of page

תקופת האשפוז בבית החולים

קביעת מועד הניתוח הינה כאמור באחריות הרופא המנתח. כמספר ימים טרם הניתוח תעודכנו טלפונית בשעת ההגעה המדוייקת לבית החולים. ניתוחים מסוג זה נעשים בזמני המשמרות הבאים:

  • ניתוחי משמרת בוקר לרבות ימי שישי

  • ניתוחי משמרת ערב (אחה"צ)

​​

בשתי המשמרות תצטרכו להגיע ביום הניתוח ולא לפני כן. חולים שיונתחו במשמרות הבוקר של אמצע השבוע יזומנו לרוב להתייצב לניתוח באישפוז יום כירורגי הנמצא בבנין האישפוז הישן. מנותחי משמרת בוקר של יום שישי וכן מנותחי משמרת ערב יתייצבו באחת מבין שתי המחלקות הכירורגיות הנמצאות בקומה 6 של מגדל האישפוז החדש ע"ש דוידסון.

מנותחי משמרת הבוקר יצטרכו לצום מחצות הליל ועד לניתוח ואילו מנותחי משמרת הערב יצומו מ 08:00 בוקר יום הניתוח.

אנחנו נבקש מכם להזריק קלקסן (זריקה) לדילול דם יום טרם הניתוח בשעה 19:00 לערך (לשתי המשמרות) וזאת בכדי לצמצם את הסיכון לאחר הניתוח להתפחות קרישי דם בורידי הרגליים.

ההמתנה להעברתכם למתחם חדרי הניתוח הינה לרוב ארוכה ומתוחה. לקראת העברתכם לחדר ניתוח יבוצע אימות חוזר של פרטיכם ופרטי הניתוח.

בהמשך תועברו לחדר ניתוח על גבי מיטת בית החולים. בהגיעם לחדר הקבלה של המטופלים במתחם חדרי הניתוח יבוצע אימות פרטים נוסף. מלוויכם יפרדו מכם לחדר ההמתנה למלווים.

בסמוך לתחילת הניתוח תוכנסו מחדר הקבלה אל חדר הניתוח עצמו ותתבצע שוב אותה פעולה של אימות הפרטים. בשלב זה יבוצע גם TIME OUT שמטרתו סגירת קצוות אחרונה והשלמת התאום בין הצוות המרדים, המנתח והסיעודי.

בתום הניתוח תועברו למתחם ההתאוששות הנמצא בסמוך לחדרי הניתוח. בפרק זמן נוודא כי השפעת ההרדמה חלפה לגמרי והינכם כשירים להעלאה למחלקתנו.

ממתחם ההתאוששות תועלו במיטת בית החולים לחדר האישפוז שבמחלקה. מרבית המטופלים ישהו באחת מבין שתי המחלקות הכירורגיות הנמצאות בקומה 6 של מגדל האישפוז החדש ע"ש דוידסון. בתקופות של עומס רב בבית החולים, חלק קטן מהחולים יאושפזו באותו מגדל אך במחלקות שונות ויטופלו כמנותחי מחלקתנו. חדרי האישפוז במגדל זה הינם מהטובים בארץ. מדובר בחדרי מטופל בודד, שני מטופלים ולעיתים ארבעה. החדרים מצויידים בשירותים ובמקלחת צמודה, בכספת אישי, במסך צפייה אישי רב ערוצים, במיטה לנוחות המלווה וכן בגישה חופשית Wifi מהיר למדי. 

המחלקה מעודדת שהיית מלווה לצד המטופל כל עוד הדבר לא פוגע במטופלים הנוספים באותו חדר.

המנותחים ישארו בצום לאחר הניתוח ועד לביקור הרופאים בבוקר שאחרי. נתמוך בכם במתן נוזלים תוך ורידיים, תרופות נוגדות כאב ועוד.

בבוקר שלמחרת הניתוח לאחר אישור הרופא המנתח נאפשר לכם ללגום מספר כוסות בודדות של מים או תה. באותו יום תלקח מכם בדיקת דם ובמהלך האישפוז נקדם את כלכלתכם עד לשיחרורכם לביתכם צורכים כלכלה נוזלית מתוספת במוצרי חלב.

גישתנו היא לאשפז למשך 3 ימים לאחר הניתוח.

במהלך האישפוז תיפגשו שוב עם דיאטנית בריאטרית מצוותנו, שתדריך אתכם בכלכלה הרצוייה ותשוחחו על הבאות לאחר שיחרורכם לביתכם.

בשיחרורכם לביתכם נצייד אתכם בסיכום אישפוז, בתור מוזמן למרפאתנו לצורך מעקב הרופא המנתח והדיאטנית הבריאטרית. לביקורת זו עליכם להתייצב עם שתי התחייבויות (לרופא המנתח ולדיאטנית). אין צורך לקבוע תור אלא להגיע למרפאה ביום חמישי שחל לפחות 10 ימים לאחר הניתוח.  המרפאה הינו אותו מרפאה בה עברתם את הערכה לקראת ניתוח (בנין המרפאות, המבנה הישן קומה 3).

מחלקה 3.jpg
מחלקה 4.jpg
מחלקה 2.jpg
מחלקה 1.jpg
bottom of page