top of page

סוגי הניתוחים המתבצעים במרכזינו

במרכז הרפואי הדסה עין כרם מבוצעים 3 סוגי ניתוחים בריאטרים, השונים זה מזה מבחינה טכנית  ובהשלכותיהם לגביי מידת הסיכונים עבור המטופל, אופן התזונה ונטילת התוספים לאחר הניתוח, ומספר ימי האשפוז במחלקה הכירורגית.

ההחלטה על סוג הניתוח המתאים לך הינה תהליך מורכב התלוי בגיל, מחלות נלוות להשמנה, טיפול תרופתי קיים, מידת ההשמנה והרגלי תזונה ואורח חיים: ניסיונות קודמים לביצוע דיאטות לירידה במשקל, הרגלי אכילה יומיומיים, מידת המשמעת העצמית והנכונות לבצע שינוי אמיתי ולהתמיד בו לאורך זמן, תוך מחויבות להגעה למעקבים רפואיים ותזונתיים.

הבחירה בסוג הניתוח מתבצעת ביום הערכה מקיף  במרפאה הבריאטרית, לאחר שאספת את כל הבדיקות שנדרשת להביא עימך לפי הנחיית צוות המרפאה ביום ההרצאה על סוגי הניתוחים. ההחלטה על סוג הניתוח לוקחת בחשבון את רצונות והעדפות המטופל.

בפגישה השנייה עם הרופא המנתח תוכלו להציג בפניו את כל הבדיקות וחוות הדעת שהתבקשתם לבצע. בפגישה זו תתקבל יחדיו ההחלטה על סוג הניתוח המתאים לכם ביותר.

חשוב לזכור כי בכל סוגי הניתוחים נדרשת עבודה עצמית ושיתוף פעולה מצד המטופל ונטילת אחריות אישית לשינוי הרגלי אכילה ואורח חיים על מנת להגיע לירידה משמעותית במשקל הנשמרת לאורך הזמן

מעקף קיבה

חלוקת הקיבה לכיס קיבה קטן תוך כדי חיבור המעי הדק לאותו כיס לצורך עקיפת רוב נפחה של הקיבה

שרוול אנדוסקופי

יצירת שרוול מהקיבה בגישה אנדוסקופית הינה פעולה שנעשית ללא חתכים בטניים כלל.

שרוול קיבה

חיתוך הקיבה ועיצובה למבנה דמויי שרוול.

בניתוח זה הנעשה בגישה לפרוסקופית ...

מיני מעקף קיבה

הכלאה בין שני הניתוחים הקודמים המאפשרת יצירת מעין שרוול וחיבורו למעי הדק ליצירת מעקף...

bottom of page