top of page

ניתוח שרוול קיבה

download_edited.jpg

בניתוח זה הנעשה בגישה לפרוסקופית מנתקים את  אספקת הדם לעקומה הגדולה של הקיבה ולאחר מכן חותכים את הקיבה בעזרת מכשור ניתוחי ייעודי ומעצבים את יתרת הקיבה למעין צורת שרוול. נפח הקיבה שנוצר בעקבות הניתוח הינו קטן באופן ניכר מהנפח הקיבה המקורי. בנוסף, קיימת השפעה מטבולית מעצם הניתוח ובעקבותיה נטייה לשינוי לטובה בעוצמת הרעב וכן שיפור בתחלואה נלווית כדוגמת סוכרת.

bottom of page