top of page

בבסיס הגישה שלנו עומדת ההנחה כי ליווי רב מקצועי הדוק ואישי יסייע לכם להצליח לשמור על תוצאות הניתוח לאורך זמן

אנחנו מאמינים שהצלחת התהליך כרוכה בהצמדות הדוקה למעקב שלאחר הניתוח. הצוות משקיע מאמץ רב בהבאתכם לניתוח תוך כדי שינוי עצמי ניכר בהרגלי התזונה שלכם. הגעה לביקורת ומעקב לאחר ניתוח חיונית להשגת המטרה שלשמה נותחתם. 

פגישת המעקב של המנתח והדיאטנית הבריאטרית תחול כעשרה ימים עד שבועיים לאחר הניתוח. בפגישה זו המנתח יבדוק את אופן החלמתכם מהניתוח והדיאטנית תוודא שכלכלתכם מתאימה למצבכם.  בפגישה זו תזכו למספר הנחיות של המנתח והדיאטנית. ככלל אנו גם ממליצים לכל מנותחינו ליטול תוספי מזון. הדיאטנית הבריאטרית תנחה אתכם בנושא זה. בסיום הפגישה תצויידו בטופס בדיקות דם שעליכם לבצע בסמוך לביקורת הבאה. לצורך קיום שגרת מעקבים בסיום כל מעקב יהיה עליכם לתאם פגישת מעקב עוקבת עם הרופא המנתח ועם הדיאטנית הבריאטרית.

bottom of page