top of page

כיצד נקבעת ההתאמה לביצוע ניתוח בריאטרי?

ניתוחים בריאטרים הם ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר חולנית, אשר קשורה לעליה בשכיחות של סכרת, היפרליפידמיה, יתר לחץ דם ועוד.  על פי תוצאות מחקרים, הגישה היחידה שהוכחה כאפקטיבית לאורך זמן כטיפול בהשמנת יתר חולנית הינה ניתוח בריאטרי.

השמנת יתר חולנית מוגדרת על פי  מדד מסת הגוף- BMI, אשר מייצג את מידת ההשמנה של האדם וסיכויי התחלואה שלו. ככל שעולה ערך ה-BMI, עולים הסיכויים לפתח סיבוכים ומחלות הקשורות בהשמנה. חישוב ערך ה-BMI נעשה ע"י חלוקת המשקל בק"ג לגובה בריבוע, לדוגמה: כאשר המשקל הינו 120 ק"ג והגובה הוא 1.70 מ', הערך יהיה: 120/1.702 = 41.5.

תנאי הסף לביצוע ניתוח בריאטרי הוא ערך BMI מעל 40, או ערך BMI מעל 35  עם קיום של תחלואה הנלווית להשמנה. מחלות הנחשבות לנלוות להשמנת יתר כוללות: סוכרת, לחץ דם, הפרעה ברמות שומני הדם ,דום נשימה בשינה, מחלות לב, אסטמה, מחלות ניווניות במפרקים , בעיות פריון ועוד.

בנוסף להתאמת המטופל מבחינת מדד ה-BMI ותחלואה הנלווית להשמנת היתר, יבדוק הצוות הרפואי האם המטופל עומד בקריטריונים נוספים וחשובים אשר נחשבים כתנאים מקדימים לביצוע הניתוח, לדוגמה- היסטוריה של ניסיון לירידה במשקל וכישלון בירידה או בשימור הירידה בדרך קונבנציונאלית, מידת המוטיבציה של המטופל לביצוע שינוי באורח חייו ונטילת אחריות אישית והתמדה בהגעה למעקבים וטיפול רפואי ותזונתי באופן קבוע ע"י צוות המרפאה הבריאטרית, הבנה מספקת לגביי התהליך הניתוחי על כל משמעויותיו והשלכותיו, וקיום סביבה תומכת.

ישנם מצבים בהם נקבע כי ניתוח אינו פתרון אפשרי עבור המטופל, לדוגמה- מקרה בו ההשמנה נגרמת על רקע שיבוש הורמונאלי הניתן לתיקון תרופתי, שימוש קבוע בחומרים ממכרים כגון אלכוהול וסמים, חוסר הבנה של המטופל לגבי סיכוני הניתוח והשינויים שיידרש לבצע באורח חייו להצלחת התהליך הניתוחי, ועוד.  

התאמה ומוכנות לניתוח ייקבעו סופית לאחר איסוף כל הבדיקות טרם ביצוע הניתוח, והערכה משולבת ומקיפה של צוות המרפאה במפגש אישי עם המטופל.

bottom of page