top of page

סדנאות ההכנה לניתוח מתקיימות אחת לחודש בחדר סמינרים 1 בקומה ת-1 בנין המרפאות בהדסה עין כרם, בימי ראשון בין השעות 12:30-14:00

להלן מועדי הסדנה הקרובים:

20.01.2019

10.02.2019

10.03.2019

bottom of page